อีอ้อปากจัด

คณะทำงานนพ.ประสงค์ บูรณ์พงศ์ ลงพื้นที่จ.ขอนแก่น