อีอ้อปากจัด

นายแพทย์ ประสงค์ บูรณ์พงศ์ ลงพื้นที่หาเสียง จ.สมุทรปราการ