อีอ้อปากจัด

ศาลรับคำร้องเพิกถอนคำสั่งถูกขับพ้นพลังปวงชนไทย